Näytä itsellesi vihreää valoa – rentoudu

Kenelle:

  • Niille, joille madaltunut sykevälivaihtelu aiheuttaa lisääntynyttä terveysriskiä (kohonnut verenpaine, sydän­ongelmat, masennus)
  • Henkilöt, jotka pyrkivät vahvistamaansa kehon omia palautumis- ja toipumismekanismeja
  • Niille, joihin kohdistuu voimakasta henkistä painetta (urheilijat, vaativan henkisen työn tekijät, opiskelijat, äidit,..)
Composing green

Kuinka Qiu toimii

Qui mittaa optisen anturin avulla sykevälivaihtelua (HRV). Mittaukseen vaikuttaa sen hetkinen rentoutumisesi tai palautumistasosi. HRV taso näytetään visuaalisena palautteena värikoodein, vihreä kertoo terveestä korkeasta vaihtelusta ja punainen matalasta. Samalla tämä biopalaute auttaa sinua hallitsemaan kehoasi ja kykyäsi rentoutua.

Jo lyhyt muutaman minuutin rauhoittuminen vaikuttaa positiivisesti sen hetkiseen vireystasoosi. Mikäli kärsit vajavaisesta, terveysriskiä lisäävästä palautumisesta, suositellaan päivittäisiä noin tehtäviä 20 minuutin kestoisia Qia-pallon avulla tehtäviä parasympaattisen hermoston toimintaa vahvistavia harjoitteita. Harjoituksen voi jakaa myös osiin.

Lue lisää