TYÖHUONE PASILAN KÄYTTÖEHDOT JA SÄÄNNÖT (1.1.2018)

Työhuone Pasila on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (”Ilmarinen”) yhteistyössä kumppaneidensa kanssa toteuttama työtila, joka sijaitsee toimitalossa Pasilassa. Ilmarisen ja yhteistyökumppaneiden henkilöstö, mukaan lukien edellä mainittujen yritys- ja yrittäjäasiakkaat henkilöstöineen, voivat käyttää työtilaa näissä säännöissä määrätyllä tavalla. Jokainen työtilaa käyttävä henkilö hyväksyy nämä säännöt itseään sitovaksi ja sitoutuu noudattamaan näissä säännöissä määriteltyjä käyttöehtoja.

1. Työtilan käyttöoikeuden voivat saada (i) Ilmarinen, (ii) Ilmarisen kanssa työtilaa koskevan yhteistyösopimuksen tehneet yhtiöt (”Yhteistyökumppanit”), (iii) edellä kohdissa (i)–(ii) mainittujen yritys- ja yrittäjäasiakkaat, sekä (iv) edellä kohdissa (i)–(iii) mainittujen henkilökuntaan kuuluvat.

2. Ilmarinen voi poistaa työtilan käyttöoikeuden henkilöiltä, jotka rikkovat näitä sääntöjä, ja olla myöntämättä käyttöoikeuksia tällaisille henkilöille.

3. Työtilan käyttäminen on maksutonta kaikille työtilan käyttäjille.

4. Voidakseen käyttää työtilaa, käyttöön oikeutetun luonnollisen henkilön on erikseen varattava työtila näissä säännöissä määriteltyjen ehtojen puitteissa. Työtilan käyttötarkoituksen on liityttävä käyttäjän työtehtävien hoitamiseen. Työtilan käyttöön oikeutettu saa käyttää työtilaa vain sinä ajankohtana, jona hänellä on työtilan käyttöä koskeva voimassaoleva varaus. Varaus tehdään erillisen varausjärjestelmän/-kalenterin kautta.

5. Työtila on varattavissa käytettäväksi arkipäivinä klo 8:00–17:00 välisenä aikana. Varauksen tekevä henkilö voi varata paikan työhuoneen avotilasta tai neuvotteluhuone Kipinän tai esittelytila Roihun. Neuvotteluhuonetta tai esittelytilaa koskevan varauksen kesto voi olla 1-4 tuntia tai yhden päivän mittainen. Työhuone Pasilan tilat ovat tarkoitettu tilapäiseen käyttöön.

6. Mikäli henkilö varaa Työhuone Pasilasta neuvotteluhuoneen tai esittelytilan, voi hän kutsua ja laskea työtilaan myös muita henkilöitä, jotka voivat olla myös ulkopuolisia henkilöitä. Varauksen tehnyt henkilö on tällöin vastuuhenkilö, jonka työnantaja-yhtiö, tai varauksen tehnyt henkilö itse, vastaa työtilan käytöstä myös ulkopuolisten henkilöiden osalta. Muissa tapauksissa ulkopuolisten henkilöiden laskeminen työtilaan on kielletty.

7. Näissä säännöissä määritellyistä varausehdoista poikkeavia varauksia koskevat pyynnöt tulee osoittaa työhuoneen isännälle (yhteystiedot alla kohdassa 18), joka harkintansa mukaan voi sallia varauksen.

8. Työtilan käyttöön oikeutettu voi tehdä varauksen, mikäli sallittujen varausten enimmäismäärä ei ole ylittynyt eikä varattavaksi haluttua tilaa ole jo aiemmin varattu jonkun muun toimijan käyttöön.

9. Työtila on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön, minkä takia Ilmarinen voi rajoittaa työtilan varausehtoja (esimerkiksi asettamalla varausten enimmäislukumäärä per tietty ajanjakso) myöhemmin tarpeen mukaan.

10. Varaus on aina peruttava välittömästi sen jälkeen, kun varauksen tehnyt henkilö saa tietoonsa, että hän ei voi käyttää tilaa varauksen mukaisesti, ja aina viimeistään 8 tuntia ennen varattua käyttöajankohtaa. Ilmarinen voi rajoittaa yksittäisen käyttäjän käyttöoikeuksia, mikäli tälle kertyy jatkuvasti käyttämättömiä varauksia.

11. Kukin työtilan käyttäjä on velvollinen huolehtimaan työtilan siisteydestä omalta osaltaan ja tarpeen mukaan siivoamaan työtilan käyttönsä jälkeen. Mikäli työtilan käyttäjä aiheuttaa työtilassa epäsiisteyttä, Ilmarinen voi periä siivouskustannukset kyseiseltä käyttäjältä.

12. Lisäksi kukin työtilan käyttäjä on velvollinen korvaamaan työtilassa aiheuttamansa vahingon Ilmariselle tai muulle vahingonkärsijälle (esimerkiksi työtilaan esineen tuonut Yhteistyökumppani) täysimääräisesti.

13. Työtilan käyttäjän on huomioitava myös muut samaan aikaan työtilaa käyttävät henkilöt, joiden on voitava käyttää työtilaa häiriöttä työtehtävien hoitamiseen. Työtila ei kuitenkaan ole täysin hiljainen tila, eli työtilassa voi esimerkiksi keskustella työtehtävien hoitamisen edellyttämissä määrin.

14. Näiden sääntöjen kohdassa 6 tarkoitettu vastuuhenkilö, tai hänen työnantajansa, ottaa kohdissa 11–13 työtilan käyttäjälle määrätyn vastuun myös niiden henkilöiden osalta, jotka ovat käyttäneet työtilaa hänen kutsumanaan ja hänen tekemänsä varauksen aikana. Lisäksi vastuuhenkilö vastaa siitä, että hänen työtilaan kutsumansa henkilöt ovat tietoisia näiden sääntöjen sisällöstä.

15. Ilmarinen ja Yhteistyökumppanit voivat tehdä työtilassa esimerkiksi työhyvinvointiin tai tuotteisiin liittyvää tutkimusta, minkä puitteissa ne voivat seurata työtilan käyttäjien käyttäytymistä anonyymisti, ellei työtilassa toisin informoida.

16. Työtilassa on nauhoittava kameravalvonta.

17. Ilmarisella on oikeus muuttaa näitä sääntöjä parhaaksi katsomallaan tavalla ilman etukäteistä ilmoitusta. Mikäli Ilmarinen päättää periä työtilan käytöstä maksua, niin Ilmarinen voi periä maksua ainoastaan sellaisesta käytöstä, jota koskeva varaus on tehty maksun käyttöönoton jälkeen.

18. Kaikki työtilaan tai sen käyttöön liittyvät kysymykset, sekä ilmoitukset mahdollisista käytön aikana havaituista tai aiheutetuista häiriöistä tai vahingoista tulee ilmoittaa Etera-talon aulapalveluun (puhelin 010 553 3567).