Haltonin automaattinen Vario-ilmanvaihtojärjestelmä huolehtii tilankäytön mukaisesta optimaalisesta sisäilmasta ja reagoi tarvittaessa muuttuviin olosuhteisiin. Järjestelmää etäohjataan mittaamalla ilman hiilidioksidipitoisuutta, orgaanisia yhdisteitä sekä lämpötilaa. Tilan käyttäjät voivat myös itse säätää työskentelytilan sisäilmaolosuhteita. Tilasta mitataan lisäksi ilmastointijärjestelmän energiankulutusta ja tilan pienhiukkaspitoisuutta. Työhuone Pasilassa saatua dataa ja käyttäjäkokemuksia hyödynnetään jatkossa sisäilmaviihtyvyyden ja hyvinvoinnin optimoinnissa Haltonin ratkaisuja kehitettäessä.

Hyvä sisäilma luo hyvinvointia ja tuottavuutta

Sisäympäristö vaikuttaa terveyteen, viihtyvyyteen ja työn tuottavuuteen.

Sisäympäristön koettuun laatuun vaikuttavat eniten ilman laatu ja lämpöolosuhteet sekä akustiikka. Lämpöviihtyvyys syntyy monien eri osatekijöiden summana: ilman lämpötila ja kosteus, pintalämpötilat sekä ilman liike.

Jokaisella on oikeus hyvään sisäilmaan

Ihminen tarvitsee hengittääkseen 12 m3 puhdasta ilmaa päivässä. Huono sisäilma lisää erityisesti astmaa sekä sydän- ja verisuonisairauksia.

“Sisäilman laadulla on merkittävä vaikutus väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Altistuminen sisäilman mahdollisille epäpuhtauksille heikentää terveyttä ja voi aiheuttaa esimerkiksi hengityselinten sairauksia, allergioita ja hengitystiehyeen ärsytystä.” (Maailman terveysjärjestö WHO:n raportti: Oikeus terveelliseen sisäilmaan Bilthoven, Hollanti, toukokuu 2000)

Hyvä sisäympäristö maksaa itsensä takaisin

Vain yhden asteen muutos sisäympäristön lämpötilassa tuo prosenttiyksikön muutoksen työskentelytehoon. Muutaman prosenttiyksikön muutos ihmisten suorituskyvyssä puolestaan ylittää rahallisesti keskimääräisen toimistorakennuksen energia- ja ylläpitokustannukset. Onko meillä varaa huonoon sisäympäristöön?

Halton on vaativien sisäilmastojen kansainvälinen osaaja

Haltonin tavoitteena on luoda käyttäjilleen heidän hyvinvointiaan tukevia, miellyttäviä ja turvallisia sisäympäristöjä, jotka ovat elinkaareltaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia ja energiatehokkaita.

Halton toimittaa ratkaisuja korkealuokkaisista toimistoista ja julkisista kiinteistöistä terveydenhuoltoon ja laboratorioihin sekä ammattikeittiöihin ja ravintoloihin. Halton on myös yksi tunnetuimmista sisäilmastoratkaisujen toimittajista laivoihin ja öljynporauslautoille.

Halton on vuonna 1969 perustettu suomalainen perheyritys, jonka juuret ovat Iitissä. Yhtiö toimii nykyisin yli 30 maassa.

Lue lisää Halton.com